مرهـَــ ـم...

چشمان‌م از غیر ِ تو لبــــریز گشته است سیلی‌ست که می‌برد آخر تمام مرا ...

مرهـَــ ـم...

چشمان‌م از غیر ِ تو لبــــریز گشته است سیلی‌ست که می‌برد آخر تمام مرا ...

تو بر می گردی
با تنی پر از زخم کهنه
و من مرهــــَــم زخمـ َ ت خواهم شد...

آن روز زیباترینِ روزگارم خواهد بود...


مرهــــــَــــم

بغض

۱۰
آبان

راه گلویم بسته شده

از این همه فریاد فروبرده...
  • ۱۰ آبان ۹۴ ، ۱۳:۲۶
  • ۱۳۸ نمایش
  • از نام تــ♥ـو لبریز ...