مرهـَــ ـم...

چشمان‌م از غیر ِ تو لبــــریز گشته است سیلی‌ست که می‌برد آخر تمام مرا ...

مرهـَــ ـم...

چشمان‌م از غیر ِ تو لبــــریز گشته است سیلی‌ست که می‌برد آخر تمام مرا ...

تو بر می گردی
با تنی پر از زخم کهنه
و من مرهــــَــم زخمـ َ ت خواهم شد...

آن روز زیباترینِ روزگارم خواهد بود...


مرهــــــَــــم

خیال خام

دوشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۲۱ ب.ظ

نبود

آنچه انتظارش را داشتم...


در پس آن همه بغض و فریاد ِ فروبرده

هیچ قهقهه ای نبود...


در پس آن همه اشک و آه

هیچ نبود


هیچ!

  • ۹۳/۰۶/۱۰
  • ۸۱ نمایش
  • از نام تــ♥ـو لبریز ...