مرهـَــ ـم...

چشمان‌م از غیر ِ تو لبــــریز گشته است سیلی‌ست که می‌برد آخر تمام مرا ...

مرهـَــ ـم...

چشمان‌م از غیر ِ تو لبــــریز گشته است سیلی‌ست که می‌برد آخر تمام مرا ...

تو بر می گردی
با تنی پر از زخم کهنه
و من مرهــــَــم زخمـ َ ت خواهم شد...

آن روز زیباترینِ روزگارم خواهد بود...


مرهــــــَــــم

کجا!

شنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۲، ۰۷:۱۶ ب.ظ

به تیر غیب غم‌ت من نفهمیدم
کجا دل‌م دچار شد، کجا تن‌ش لرزید ...

http://paperaquarium.com/assets/images/submissions/nicole_p/nicole-pagan-photography-vintage-fasion-girl-woman-holding-flower-standing-water.jpg

  • ۹۲/۱۰/۲۱
  • ۵۸ نمایش
  • از نام تــ♥ـو لبریز ...