مرهـَــ ـم...

چشمان‌م از غیر ِ تو لبــــریز گشته است سیلی‌ست که می‌برد آخر تمام مرا ...

مرهـَــ ـم...

چشمان‌م از غیر ِ تو لبــــریز گشته است سیلی‌ست که می‌برد آخر تمام مرا ...

تو بر می گردی
با تنی پر از زخم کهنه
و من مرهــــَــم زخمـ َ ت خواهم شد...

آن روز زیباترینِ روزگارم خواهد بود...


مرهــــــَــــم

حال من رو به راه است

سه شنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۲، ۰۹:۵۵ ب.ظ

سالهاست که رو به راهم


رو به راهی که تو از آن نیامده ای...


باید راهم را کج کنم و برگردم!

  • ۹۲/۱۱/۰۱
  • ۵۵ نمایش
  • از نام تــ♥ـو لبریز ...