مرهـَــ ـم...

چشمان‌م از غیر ِ تو لبــــریز گشته است سیلی‌ست که می‌برد آخر تمام مرا ...

مرهـَــ ـم...

چشمان‌م از غیر ِ تو لبــــریز گشته است سیلی‌ست که می‌برد آخر تمام مرا ...

تو بر می گردی
با تنی پر از زخم کهنه
و من مرهــــَــم زخمـ َ ت خواهم شد...

آن روز زیباترینِ روزگارم خواهد بود...


مرهــــــَــــم

ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی...

چهارشنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۲، ۰۷:۱۴ ب.ظ


راز سر به مهریست

تنهایی ِمن...تنها تو از آن بی خبری....

  • ۹۲/۱۱/۰۹
  • ۴۵ نمایش
  • از نام تــ♥ـو لبریز ...