مرهـَــ ـم...

چشمان‌م از غیر ِ تو لبــــریز گشته است سیلی‌ست که می‌برد آخر تمام مرا ...

مرهـَــ ـم...

چشمان‌م از غیر ِ تو لبــــریز گشته است سیلی‌ست که می‌برد آخر تمام مرا ...

تو بر می گردی
با تنی پر از زخم کهنه
و من مرهــــَــم زخمـ َ ت خواهم شد...

آن روز زیباترینِ روزگارم خواهد بود...


مرهــــــَــــم

...

سه شنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۰۵:۰۷ ب.ظ

تهی شده ام...
{آنقدر که دیگر نمی توانم کلمه بهم ببافم...}

  • ۹۲/۱۱/۱۵
  • ۵۱ نمایش
  • از نام تــ♥ـو لبریز ...