مرهـَــ ـم...

چشمان‌م از غیر ِ تو لبــــریز گشته است سیلی‌ست که می‌برد آخر تمام مرا ...

مرهـَــ ـم...

چشمان‌م از غیر ِ تو لبــــریز گشته است سیلی‌ست که می‌برد آخر تمام مرا ...

تو بر می گردی
با تنی پر از زخم کهنه
و من مرهــــَــم زخمـ َ ت خواهم شد...

آن روز زیباترینِ روزگارم خواهد بود...


مرهــــــَــــم

ناگزیر

پنجشنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۲، ۰۸:۰۱ ق.ظ

هیچ چیزِ این دنیا

بعید نیست

تنها اتفاق ِ بعید

تو بودی....


و بعید تر از آن

خوشبختی!


  • ۹۲/۱۲/۰۸
  • ۴۷ نمایش
  • از نام تــ♥ـو لبریز ...