مرهـَــ ـم...

چشمان‌م از غیر ِ تو لبــــریز گشته است سیلی‌ست که می‌برد آخر تمام مرا ...

مرهـَــ ـم...

چشمان‌م از غیر ِ تو لبــــریز گشته است سیلی‌ست که می‌برد آخر تمام مرا ...

تو بر می گردی
با تنی پر از زخم کهنه
و من مرهــــَــم زخمـ َ ت خواهم شد...

آن روز زیباترینِ روزگارم خواهد بود...


مرهــــــَــــم

شامل حال من میشه...

پنجشنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۲، ۰۷:۴۵ ب.ظ

ارتجاع یعنی : غیبت از زمان حاضر ، و حضور در زمان گذشته .

ارتجاع یعنی : زیستن در زمان کنونی ، و اندیشیدن در زمان پیشین. 

ارتجاع یعنی : نفس کشیدن در زمان حال ، و حس کردن در زمان ماضی .

  • ۹۲/۱۲/۰۸
  • ۱۹ نمایش
  • از نام تــ♥ـو لبریز ...