مرهـَــ ـم...

چشمان‌م از غیر ِ تو لبــــریز گشته است سیلی‌ست که می‌برد آخر تمام مرا ...

مرهـَــ ـم...

چشمان‌م از غیر ِ تو لبــــریز گشته است سیلی‌ست که می‌برد آخر تمام مرا ...

تو بر می گردی
با تنی پر از زخم کهنه
و من مرهــــَــم زخمـ َ ت خواهم شد...

آن روز زیباترینِ روزگارم خواهد بود...


مرهــــــَــــم

...

شنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۳، ۱۰:۲۰ ق.ظتمام دنیا

محله ی کوچکی ست

که تو در آن متولد می شوی

و من 

میان بازیِ بچه های محله

به عشق تو 

پیر می شوم
*کامران رسول زاده

  • ۹۳/۰۱/۱۶
  • ۴۶ نمایش
  • از نام تــ♥ـو لبریز ...