مرهـَــ ـم...

چشمان‌م از غیر ِ تو لبــــریز گشته است سیلی‌ست که می‌برد آخر تمام مرا ...

مرهـَــ ـم...

چشمان‌م از غیر ِ تو لبــــریز گشته است سیلی‌ست که می‌برد آخر تمام مرا ...

تو بر می گردی
با تنی پر از زخم کهنه
و من مرهــــَــم زخمـ َ ت خواهم شد...

آن روز زیباترینِ روزگارم خواهد بود...


مرهــــــَــــم

گیج

پنجشنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۲، ۰۷:۰۸ ب.ظ

خورشید غروب می کند

و همه ی آرزوهایی که همراهش

خاک شد


خورشید غروب کرد

و همه ی آرزوهایی که همراهش

خاک می شودو من هنوز در زمان این خاک خوری ها مانده ام...!


  • ۹۲/۱۲/۰۸
  • ۴۰ نمایش
  • از نام تــ♥ـو لبریز ...